Koha home

Książki elektroniczne IBUK libra w katalogu

Książki, do których mamy dostęp w IBUK libra mają na karcie Egzemplarze link do pełnych tekstów. Link dodany jest do wszystkich posiadanych wydań.

Oznaczono wybrane książki - ponad 1 000 tytułów - zob. wyniki wyszukiwania. Pełny zestaw subskrybowanych publikacji jest widoczny w serwisie IBUK libra.

Więcej o IBUK libra na stronie Biblioteki.

Published on 2021-11-12

Rozdziały z książek oraz artykuły z czasopism (rekordy analityczne)

W katalogu funkcjonuje dwukierunkowe linkowanie rekordów macierzystych i analitycznych:

  • między książką a rozdziałami w niej zawartymi,
  • między czasopismem a artykułami z jego numerów.

Więcej o rekordach analitycznych na stronie Biblioteki.

Published on 2021-12-15
Log in to your account: Log in with Google

If you do not have a Google account, but do have a local account, you can still log in:

Domyślny login: imie.nazwisko, np. blazej.zieba
Aby ustalić lub zresetować hasło, kliknij w link:

Don't have an account? Register here.

Powered by Koha